ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΚΑΡΠΙΑΙΟΥ ΣΩΛΗΝΑ

ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΚΑΡΠΙΑΙΟΥ ΣΩΛΗΝΑ

Η διάγνωση τίθεται από το ιστορικό, τη κλινική εξέταση και επιβεβαιώνεται με το Ηλεκτρομυογράφημα (Νευρογράφημα) . Αυτό όταν είναι θετικό τότε υπάρχει ΣΚΣ, όταν όμως είναι αρνητικό τότε δεν αποκλείεται πλήρως το ΣΚΣ.

Η θεραπεία στα αρχικά στάδια είναι συντηριτική. Χορηγούνται αντιφλεγμονώδη φάρμακα και γίνεται ακινητοποίηση του καρπού με νάρθηκα κυρίως το βράδυ. Επιπλέον, και συνήθως σε εγκυμοσύνη, γίνεται ένεση στεροειδών στον καρπιαίο σωλήνα.

Η βασική όμως θεραπεία είναι  χειρουργική, η οποία γίνεται με τοπική νάρκωση. Διενεργείται  μικρή τομή δέρματος περίπου 2 εκ. στη παλαμιαία επιφάνεια του καρπιαίου σωλήνα, και ακολούθως διατομή του εγκάρσιου συνδέσμου και απελευθέρωση του μέσου νεύρου. Ήδη από το πρώτο βράδυ ο ασθενής ανακουφίζεται από τα νυκτερινά συμπτώματα.Όταν η επέμβαση καθυστερήσει και υπάρχουν μόνιμες αιμωδίες, αυτές βελτιώνονται  σταδιακά με τη πάροδο του χρόνου. Η ατροφία δε του  θέναρος συνήθως δεν επανέρχεται.

Add your comment